ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agenda

Actes External

Del 14 al 19 de juliol del 2019

Inscripcions fins al 3 de maig

2.000 € + IVA (veure nota)

Indonèsia és actualment l'economia més gran del Sud-est asiàtic. El seu ràpid creixement i desenvolupament econòmic en els últims anys ha agreujat els problemes en la qualitat de l’aigua i el seu tractament, reduint el benestar de la població al país. La ràpida urbanització, l’augment dels estàndards de vida i el creixement industrial, juntament amb la manca d’infraestructures fan que el sector ofereixi atractives oportunitats al sector privat.

Singapur és un país amb una gran experiència en el desenvolupament de solucions innovadores per satisfer les seves necessitats de gestió de l’aigua a causa de la seva limitada superfície i els seus escassos recursos d’aigua dolça. Les empreses amb seu a Singapur estan ben preparades per oferir solucions integrals i de gestió de l’aigua a tota la cadena de valor, i en molts casos poden esdevenir un soci comercial per operar en tot el Sud-est asiàtic donada la seva àmplia presència a la zona.

Donades les grans oportunitats que ofereixen aquests dos països, et proposem la participació en la missió que tindrà lloc del 14 al 19 de juliol coincidint amb la fira Indo Water Expo & Forum, la fira més important de l’aigua a Indonèsia.

La missió inclou la participació en la fira i constarà d’una agenda comuna i una agenda individualitzada per a cada empresa, depenent de les seves necessitats específiques.

Internacionalització
Energia i recursos

Conèixer de primera mà el mercat del cicle de l'aigua a Singapur i Indonèsia, establir contacte amb potencials socis comercials o tecnològics i detectar noves oportunitats de negoci.

Una empresa o un centre de recerca i desenvolupament centrat en el negoci del tractament de l'aigua al llarg del seu cicle de vida.

Diumenge, 14 de juliol

Vol d'anada a Singapur

Dilluns, 15 de juliol i dimarts, 16 de juliol

Benchmark del mercat de Singapur. Visites a:

- PUB (Public Utilities Board) - Singapore National Water Agency

- Nanyang Environment and Water Research Institute

- Nanyang Polytechnic Environmental & Water Technology Centre for Innovation

- Separation Technologies Applied Research and Translation

- Singapore Water Association

Dimecres, 17 de juliol

Vol d'anada a Jakarta

Dijous, 18 de juliol

Agenda individual/grupal a INDO WATER 2019 Expo & Forum segons els interessos dels participants

Divendres, 19 de juliol

Agenda individual/grupal a INDO WATER 2019 Expo & Forum segons els interessos dels participants

Dissabte, 20 de juliol

Arribada a Barcelona

*El cost de participació en la missió per part de l’empresa és de 2.000 € (cost aproximat), inclosa la quota d’inscripció de 600 €.

**Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.322,22 € en concepte de bossa de viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és limitat i es concedirà per ordre d’inscripció.