• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agenda

Actes External

divendres, 15 de novembre del 2019

De 09.30 h a 12.00 h

Gratuït

L’oficina d’ ACCIÓ a París ha elaborat un estudi sobre el funcionament del sector de l’aigua a França. Aquest estudi serà presentat a les empreses catalanes d'aquest sector.

L’estudi cobreix diversos àmbits:

  • Funcionament del mercat
  • Organismes responsables del processos de compra pública
  • Barreres d’entrada
  • Informació sobre les licitacions: tipus de projecte, empreses que participen, volum dels projectes, etc.
  • Reptes tecnològics que té França en matèria d’aigua
  • Informació sobre legislació francesa relativa a contractes públics.

Al final de la sessió hi haurà espai per poder fer preguntes i que aquelles empreses que ho vulguin puguin explicar les seves experiències.

Clústers / Internacionalització
Energia i recursos

Presentar l’estudi elaborat per l’Oficina d’ACCIÓ a París a les empreses catalanes del sector de l’aigua que estiguin interessades en participar en projectes finançats per l’administració pública a França.

Una empresa catalana relacionada amb el sector de l’aigua que tinguis interès en treballar en projectes.

Benvinguda

Xavier Amores, gerent del CWP.

Presentació de l’estudi: Funcionament del sistema de Contractació Pública en el sector de l’aigua al mercat francès

Carole Egea, directora de Projectes Internacionals d'ACCIÓ a França.

Precs i preguntes

 


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona