ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agenda

Actes External

dimarts, 9 de març del 2021

De 09.00 h a 11.50 h

Gratuït

MATERIALS

Recupera els continguts de la sessió

 

En aquesta sessió pràctica, l'expert internacional Jordi del Bas exposarà amb casos reals i des de l’òptica dels avaluadors, el marc de valoració d’una oferta tècnica, per tornar-la en guanyadora.

A través de l'anàlisi de casos reals, visualitzarem la casuística, i incorporarem una metodologia de redacció i presentació que ens faci les propostes més sòlides i exitoses.

L’empresa catalana que licita a mercats internacionals ha d’ajustar-se a uns mètodes i procediments que ja vénen donats i, a la vegada, ser conscient que estarà competint amb els millors de cada camp i de cada país. Per tot això és necessari conèixer bé quins són els elements i instruments que poden ajudar a construir ofertes tècniques sòlides i consistents, de manera que augmentem la ràtio d’èxit en les adjudicacions.

Tot i que cada país té els seus requeriments, en aquesta sessió ens centrarem en els organismes multilaterals: l’ONU, el Banc Mundial, el Banc Interamericà, el Banc Africà, EBRD/BERD, o les institucions UE, que comparteixen metodologies i procediments similars.

ACCIÓ organitza aquesta jornada en el marc d’activitats del projecte Enterprise Europe Network, del qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

T’hi esperem!

 

Internacionalització
Tots els sectors
  • Formar-se en aspectes específics de la contractació pública internacional.
  • Conèixer els serveis de l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional d'ACCIÓ.

Una empresa, consultora o enginyeria dels sectors de medi ambient, energia, canvi climàtic, transport o mobilitat.

09.00 h

Presentació dels serveis de l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional d’ACCIÓ, activitats i perspectiva

Víctor Mercè. ACCIÓ

Oriol Martínez. ACCIÓ

09.15 h

Marcs de valoració de l'oferta tècnica: marcs de referència, criteris tècnics d’avaluació, contractes de serveis

Jordi del Bas, Avaluador associat a l'Escola Europea d'Administració Pública (EIPA)

10.25 h

Pausa

10.40 h

Marc de valoració d’una oferta tècnica: casos pràctics i recomanacions

Jordi del Bas, Avaluador associat a l'Escola Europea d'Administració Pública (EIPA)

11.50 h

Cloenda