ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

20 i 21 de maig de 2014
De 09.30 h a 13.00 h

Inscripcions fins al 19 de maig
100 €

Amb motiu de Les Salons de la Santé et de l’Autonomie, que es celebra a París els dies 20 i 21 de maig de 2014 , el Healthcare Sector Group de l’Enterprise Europe Network organitza un Brokerage event (reunions B2B) internacional. 

Clústers / Innovació, tecnologia i R+D / Internacionalització
Salut i equipaments mèdics

Ajudar les empreses, universitats i centres de recerca a trobar partners per al desenvolupament de productes, fabricació, acords de distribució i llicència, joint ventures o altres tipus de col·laboració.

Una empresa, un centre tecnològic o un centre de recerca.

L'idioma de les trobades serà l'anglès.

Més informació


Place de la Porte de Versailles