ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agenda

Actes External

Dimecres, 29 de novembre del 2017

De 10.00 h a 14.00 h

Inscripcions fins al 28 de novembre
Gratuït

Combinar el Design Thinking i el Lego Serious Play accelera el disseny de productes i serveis prenent com a element central les necessitats reals de les persones. Entrellaçar les dues metodologies potencia de forma natural les fases del procés creatiu, impulsant i millorant la comunicació entre els membres de l’equip o entre usuaris i dissenyadors de la solució. 

En aquesta sessió aprendràs a: 

  • Conèixer les etapes i eines per al disseny de productes i serveis centrats en el client o usuari.
  • Aprendre tècniques per dissenyar productes, serveis i models de negoci amb la mirada centrada en el client o usuari.
  • Descobrir com identificar oportunitats, desenvolupar alternatives, reflexionar i escollir possibles models de negoci futur.
  • Desenvolupar una actitud de Design Thinker per empatitzar amb les prioritats i necessitats reals dels seus clients i imaginar l’experiència d’usuari.
  • Descobrir com resoldre problemes i reptes de forma col·laborativa i empàtica amb la Metodologia Lego Serious Play.
Estratègia empresarial / Innovació, tecnologia i R+D
Tots els sectors
/ Tèxtil i moda

Sensibilitzar sobre la importància de la innovació i els nous mètodes de conceptualització i disseny de productes/serveis a les empreses.

Un empresari, un director d’una empresa o un gestor habitual de projectes d’R+D i innovació interessat en aplicar metodologies de disseny de productes o serveis.

Benvinguda

Introducció al Design Thinking. Raó de ser i etapes

Empatia: Elaboració, en equip, d’una “persona”

Definició: Determinació, en equip, dels “problemes” relatius al cas

Ideació: Fase individual (creativitat) 

Descans

Introducció al Lego Serious Play (LSP) 

Ideació: Fase individual, amb LSP

Ideació: Fase col·lectiva, amb LSP 

Prototipatge: Fase individual, amb LSP

Prototipatge: Fase col·lectiva, amb LSP

Testejar

Organitza


Pl. Plana, 5
43780 Gandesa