ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

divendres, 18 de desembre del 2020

De 10.00 h a 12.30 h

Gratuït

Els workshops de capacitació en diagnosis de transformació digital 4.0 esdevenen uns tallers de formació per a formadors 4.0, dirigits a compartir la metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0.

Aquesta metodologia s’ha desenvolupat, testejat i validat per entitats professionals especialitzades, com el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.  

A partir de l'anàlisi realitzada per un grup de treball amb diferents professionals vinculats a la transformació digital en el marc del Programa ProACCIÓ 4.0, s’han analitzat els millors estàndards, solucions i best practices existents pel que fa a eines i metodologies disponibles per ajudar a les empreses i, en especial a les pimes, a reflexionar en les fases inicials de transformació digital, i acompanyar-les en el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0.

Innovació, tecnologia i R+D
Indústria 4.0 i tecnologies del futur

Compartir la metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0 entre professionals interessats a conèixer-la, formar-se i utilitzar-la i contribuir a la professionalització d’aquests processos de reflexió vers la indústria 4.0.

  • Un professional de la consultoria.
  • Una entitat que presta serveis a empreses d’assessorament en transformació digital.
  • Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit de la indústria 4.0.

10.00 h

Benvinguda. Programa ProACCIÓ 4.0
Carles Miranda, coordinador d'Indústria 4.0 d'ACCIÓ

10.10 h

Marc conceptual de les diagnosis de transformació digital 4.0: 

  • Les persones i la Indústria 4.0, com a marc de referència.
  • Eina web autodiagnosi de maduresa digital.

Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya

10.30 h

Presentació de la Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0: enfocament, fases i eines
Carles Soler, Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya
Miquel Medialdea, gestor de projectes d'innovació d'ACCIÓ

12.00 h

Debat, aportacions i torn obert de preguntes. Creació grups de treball

12.30 h

Conclusions i cloenda

Més informació