ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dilluns, 12 d'abril del 2021

De 12.00 h a 13.00 h

Gratuït
 
 
En aquest taller coneixeràs les  recomanacions, eines i estratègies a seguir per resoldre les principals barreres i obstacles que es troben les empreses a les diferents regions del continent africà. S'exploraran barreres financeres, aspectes logístics, acords i tractats de lliure comerç i altres especificitats pròpies dels diferents mercats.
 
L’Àfrica s’ha posicionat en els darrers anys en el punt de mira de moltes empreses que decideixen engegar o consolidar els seus negocis internacionals a la regió. El creixement demogràfic, una classe mitjana amb un major poder adquisitiu i capacitat de compra, un procés d’urbanització molt intens i el creixement de les inversions en el continent, són alguns dels factors d'oportunitat per a les empreses.

Això no obstant, les empreses que decideixen dur a terme projectes d’internacionalització a la regió s’enfronten a una sèrie de possibles barreres i obstacles, tant en origen com en destí, que juntament amb la falta d’informació sobre els requeriments dels diferents mercats, poden dificultar aconseguir els resultats esperats.

No t'ho perdis!

Aquesta sessió està inclosa dins del programa dels International Business Days - Focus Àfrica i Orient Mitjà d’ACCIÓ, que tindran lloc del 12 al 16 d'abril. A través de tallers i entrevistes amb experts, els International Business Days són una oportunitat perquè aprofundeixis en el coneixement dels mercats d’arreu del món i estudiïs la possibilitat d’introduir-hi el teu negoci.
Internacionalització
Tots els sectors

Descobrir les eines i estratègies per superar les barreres i obstacles amb què es troben les empreses a les diferents regions del continent africà.

Una empresa catalana interessada a fer negocis a l'Àfrica.

12.00 h

Benvinguda

12.05 h

Presentació de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i del Catalonia Trade Portal

12.15 h

Principals barreres internacionals a l’hora de fer negocis a l’Àfrica

12.40 h

Preguntes i debat

13.00 h

Cloenda

Organitza

Més informació