ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dijous, 17 de febrer del 2022

De 10.00 h a 11.30 h

Gratuït

 

Les empreses tenen un paper cabdal en l’assoliment d’una economia més sostenible i més alineada amb els compromisos de mitigació i adaptació assumits pels Estats a l’Acord de París. El teixit empresarial del país té un paper fonamental atès que la seva activitat, causa un efecte directe sobre el nostre entorn, sobretot pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

En aquesta sessió analitzarem breument l’impacte que ha tingut l'informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i la necessitat que les empreses donin compliment a les seves obligacions en matèria climàtica i emprenguin estratègies de sostenibilitat per tal de fer front als riscos de transició associats al canvi climàtic.

Veurem quines són aquestes obligacions, les relatives a les inversions sostenibles i el deure de divulgació d’informació de les empreses en matèria de canvi climàtic i ens centrarem en la Llei estatal de Canvi Climàtic.

Coneixerem la importància de disposar d’una estratègia climàtica que permeti les empreses demostrar una activitat empresarial sostenible en línia amb la transició vers la descarbonització de l’economia.

Parlarem també de les principals obligacions que es podrien introduir amb l'eventual aprovació de la normativa en l'àmbit europeu i estatal, que ara mateix està en procés d'aprovació.

ACCIÓ organitza aquesta jornada en el marc d’activitats de la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

Innovació, tecnologia i R+D
Tots els sectors

Conèixer els principals canvis normatius que afecten i afectaran les empreses amb relació al medi ambient i el canvi climàtic.

Una pime, un clúster, un centre tecnològic o una entitat interessats en el canvi climàtic.

10.00 h

Benvinguda

Carles Miranda, gerent d'Indústria 4.0 i Economia Circular d'ACCIÓ

Maite Ardèvol, líder d’equip d’economia circular d'ACCIÓ

10.05 h

Reptes per a les pimes derivats del canvi climàtic

Christian Morron Lingl, advocat de TERRAQUI

Irene Mataró Villacampa, advocada de TERRAQUI

11.20 h

Torn obert de preguntes

11.30 h

Fi de la sessió

Organitza

Col·labora

Més informació