ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dilluns, 14 de març del 2022

De 16.00 h a 17.00 h

Gratuït

 

"És difícil fer prediccions, sobretot sobre el futur", va reconèixer el premi Nobel de Física Niels Bohr.

El juliol de l'any passat, Mauricio Prieto, fundador d'eDreams i Mario Gavira, VP Growth de Kiwi.com van acceptar el repte d'intentar desembolicar les tendències tecnològiques subjacents que configuraven la indústria dels viatges més enllà de la muntanya russa pandèmica. Després d'una ràfega d'inversions, adquisicions i associacions durant el segon semestre del 2021, l'any 2022 comença enmig del tsunami d'Omicron, però amb l'esperança que el món estigui a punt de passar d'una pandèmia a una fase endèmica.

En aquest context, sembla oportú revisar les tendències del sector traveltech per intentar predir com es desenvoluparan durant el 2022.

Connecta't a la sessió i descobreix-les!

Aquesta sessió s'emmarca dins del pla de dinamització del clúster TIC Turisme que sorgeix amb l'objectiu d'agrupar empreses amb models de negoci híbrids entre tecnologia i turisme, dirigides a altres empreses o al consumidor final, juntament amb agents de l'ecosistema tecnològic i de coneixement, com universitats i centres tecnològics.

Clústers / Estratègia empresarial
TIC i transformació digital
/ Turisme, cultura, oci, esports i restauració

Conèixer i compartir les darreres tendències del sector traveltech.

Una empresa del sector TIC Turisme o del sector del turisme.

16.00 h

Benvinguda

Anna Monjo, consultora Sènior de Dinamització de Clústers d'ACCiÓ

16.05 h

Tendències en el sector TIC Turisme

Mauricio Prieto, executiu i emprenedor, Co- founder i ex CMO d'eDreams

Mario Gavira, VP Growth a Kiwi.com

17.00 h

Fi de la sessió

La sessió combinarà la llengua catalana i castellana.