ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dimecres, 16 de març del 2022

De 09.30 h a 11.30 h

Gratuït

 

Vols conèixer com quantificar l’impacte ambiental dels teus productes a través de l’anàlisi del cicle de vida? I com calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica d'aquests productes?

Connecta't a aquesta sessió i descobriràs com fer-ho!

Arran del darrer informe de l’IPCC, Panell Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic, és cada cop més acceptat i més evident que la descarbonització de l’economia és l’única possibilitat real per assolir els estàndards de sostenibilitat que han de permetre evitar el canvi climàtic.

Les empreses tenen un paper cabdal en l’assoliment d’una economia més sostenible i més alineada amb els compromisos de mitigació i adaptació assumits pels Estats a l’Acord de París. El teixit empresarial del país té aquest paper fonamental atès que la seva activitat, a banda de millorar la vida de les persones a través dels seus productes i serveis i contribuir al desenvolupament econòmic i social, causa un efecte directe sobre el nostre entorn, sobretot pel que fa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

En aquesta sessió, la consultora Inèdit, especialitzada en ecoinnovació, t’explicarà com elaborar una anàlisi del cicle de vida dels productes de la teva empresa, per determinar científicament el perfil ambiental i calcular la petjada de carboni i la petjada hídrica dels teus productes.

A més, amb la participació de la Direcció General de Qualitat Ambiental, podreu conèixer més sobre la certificació ambiental de productes.

ACCIÓ organitza aquesta jornada en el marc d’activitats de la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

Estratègia empresarial / Innovació, tecnologia i R+D
Tots els sectors

Conèixer com quantificar l’impacte ambiental dels teus productes a través de l’anàlisi del cicle de vida.

Una empresa o un centre tecnològic.

09.30 h

Benvinguda

ACCIÓ

09.40 h

Mètriques ambientals: ACV i petjades

Mariana Filipe, Inèdit

10.30 h

Certificació ambiental de productes

Ma José Sarrias, cap de servei de la Direcció General de Qualitat Ambiental

10.45 h

Torn obert de preguntes

11.00 h

Fi de la sessió