ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dimarts, 5 d'abril del 2022

De 09.30 h a 13.00 h

Gratuït

El Digital Innovation Hub de Catalunya, DIH4CAT, organitza un cicle de quatre tallers sectorials, repartits pel territori, per ajudar les pimes a identificar els reptes comuns i els de la seva cadena de valor i afrontar-los gràcies a la incorporació de les tecnologies més avançades.

Aquest tercer taller combinarà l'exposició de casos d'èxit amb una dinàmica de grup, realitzada mitjançant taules de treball on les empreses, centres tecnològics, associacions,...  reflexionaran i faran visibles els principals reptes operatius i tecnològics que presenta el sector agroalimentari i s’analitzaran com les tecnologies més avançades poden donar-hi una resposta.

La xarxa de Nodes d’Innovació Digital són centres i entitats de referència d’innovació especialitzats en els 7 àmbits de tecnologies més avançades: la Intel·ligència Artificial, la Supercomputació, la Ciberseguretat, l’Smart Connectivity, la Fabricació additiva i la impressió 3D, la Robòtica i la manufactura avançada i la Fotònica.

CALENDARI DE SESSIONS

Innovació, tecnologia i R+D
Alimentació

Identificar els principals reptes comuns i de cadena de valor que afronten les pimes del sector agroalimentari i aprendre a afrontar-los mitjançant la incorporació de les tecnologies més avançades.

Una empresa del sector agroalimentari amb interès a avaluar com afrontar els principals reptes comuns i de la seva cadena de valor mitjançant la incorporació de les tecnologies més avançades.

9.30 h

Presentació del DIH4CAT i de les seves capacitats

9.50 h

Presentació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

10.00 h

Píndola d’inspiració: Cas d’èxit a càrrec del node d’Intel·ligència artificial (CIDAI)

Píndola d’inspiració: Cas d’èxit a càrrec del node de Fabricació additiva i impressió 3D (LEITAT)

10.30 h

Dinàmica DIH4CAT Challenge:

Dinàmica de creativitat per aixecar reptes que es puguin llançar als Nodes vinculats a les diferents tecnologies clau

12.30 h

Posada en comú i presentació dels projectes prioritzats

12.50 h

Propers passos i cloenda