ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dijous, 17 de novembre del 2022

De 16.30 h a 17.45 h

Gratuït

Entrar a Brasil suposa tenir accés a un mercat de més de 200 milions d’habitants, relativament jove i que en les últimes dècades ha experimentat profundes transformacions socials, també en termes de poder adquisitiu i hàbits de consum. Més de 500 filials d'empreses catalanes ja es troben establertes al Brasil, atretes pel potencial d'un dels mercats més grans de l'Amèrica Llatina i al voltant de 800 empreses de Catalunya hi exporten de manera regular.

Brasil, més que un país, és quasi un continent. Per accedir al seu mercat cal tenir present que hi ha grans contrastos d’unes regions a altres. Hi ha diferències culturals, de poder adquisitiu, de qualitat d’infraestructures, de nivell de formació de la mà d’obra, etc., que poden ser determinants a l’hora de definir el millor lloc per invertir. Si bé l’eix Rio de Janeiro-São Paulo concentra una part important de la població i la renda del Brasil, podem trobar oportunitats interessants a altres regions del país.

En aquesta sessió coneixeràs aquestes oportunitats de negoci als estats de Minas Gerais i Pernambuco i com accedir-hi.

També t'informaràs de la missió comercial que està preparant la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya.

No t'ho perdis!

Internacionalització
Tots els sectors

Conèixer les oportunitats de negoci als estats de Minas Gerais i Pernambuco i què cal tenir present per fer-hi negocis i entrar o consolidar-se.

Una empresa catalana interessada en el mercat del Brasil.

16.30 h

Bienvenida

Exmo. Sr. Embajador Clemente Soares, Cónsul General de Brasil en Barcelona

Sr. Javier Mirallas, Presidente de la Cámara de Comercio Brasil Catalunya

16.45 h

Brasil 2023: previsiones económicas y panorama general para los negocios

Sr. Josep M Buades, director de la oficina de ACCIÓ en São Paulo

17.00 h

Experiencia exitosa de una empresa catalana en Brasil: el caso de Simon

Sr. Luciano Rosito, director comercial de Tecnowatt-Simon

17.15 h

Presentación de la Misión comercial a Brasil 2023 de la CCBC

Sr. Francesc Arbós, director ejecutivo de la CCBC

17.30 h

Ruegos y preguntas

17.45 h

Clausura del acto

Més informació


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona