ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dilluns, 12 de desembre del 2022

De 10.00 h a 11.15 h

Gratuït

 

El principi DNSH (Do Not Significant Harm) és un criteri obligatori per rebre finançament europeu, especialment a les convocatòries Next Generation EU.

Experts de la consultora Zabala i de l'entitat certificadora EQA ens explicaran què és el DNSH, quins objectius han de complir les empreses per cobrir el principi de DNSH i com enfocar-lo a les sol·licituds d'ajuts europees. 

ACCIÓ organitza aquesta jornada en el marc d’activitats de la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

Innovació, tecnologia i R+D
Tots els sectors

Conèixer com donar compliment al principi DNSH en cas que ens vulguem presentar a convocatòries europees que el requereixin.

Una empresa, un clúster, un centre tecnològic o una entitat interessada en el canvi climàtic.

10.00 h

Benvinguda

10.05 h

El mecanisme DNSH (Do Not Significant Harm), què és i en què consisteix?

Àlex Faura, responsable del DNSH i consultor d'RDI, Zabala Innovation

Jaume Teruel, responsable Àrea Nacional - Catalunya, Illes Balears i Illes Canàries, Zabala Innovation

10.45 h

Validació del compliment del DNSH

María Jesús Aracil Gómez del Campo, Product Manager Next Gen i Certificación I+D+i, EQA

11.00 h

Torn obert de preguntes

11.15 h

Fi de la sessió

La sessió combinarà la llengua catalana i castellana.