ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agenda

Actes External

divendres, 24 de març del 2023

De 09.30 h a 12.00 h

Gratuït

 

El Reglament REACH vetlla perquè les substàncies químiques que circulen al mercat de la UE no afectin la salut humana ni el medi ambient; també detalla quines són les mesures que els fabricants, importadors i usuaris intermedis han de prendre per identificar i controlar els riscos.

En el 2009 es va posar en marxa el projecte REACH-EN-FORCE, amb l'objectiu d'inspeccionar els preregistres i registres de les empreses del sector químic establertes a la Unió Europea, que produeixen, comercialitzen o importen productes químics en el territori europeu. Aquest tipus de projectes són beneficiosos en doble direcció. D'una banda, serveixen per harmonitzar l'aplicació de les normatives per part de cada estat membre i, de l’altra, permeten comprovar-ne el nivell de compliment per part de la indústria.

Durant aquesta sessió virtual, experts en la matèria ens explicaran en profunditat el programa REACH-EN-FORCE, accions de control, organismes de suport a les empreses i un llarg etc. amb l’objectiu de promoure la rellevància i responsabilitat del bon compliment del Reglament REACH per part de les empreses catalanes.

No t'ho perdis!

Internacionalització
Cosmètica, benestar i economia silver
/ Economia circular / Electrònica i electricitat / Indústria farmacèutica / Matèries primeres i transformació del metall i altres materials / Moble i hàbitat / Paper, cartró i packaging / Química i plàstics / Tèxtil i moda

Promoure la rellevància i responsabilitat del bon compliment del Reglament REACH per part de les empreses catalanes.

Una empresa catalana que tracti amb substàncies químiques.

09.30 h

Benvinguda

Sandra Font, líder de l'equip de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, ACCIÓ

09.35 h

Presentació dels serveis de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització

Jordi Tordera, consultor Sènior de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, ACCIÓ

Montse Madurell, consultora Sènior d’Assessorament Internacional, ACCIÓ

09.50 h

Compliment del REACH (Introducció i antecedents)

María Martínez, Regulatory affairs Manager, ServiREACH

10.50 h

Accions de control dels productes químics. Projectes d’inspecció de la ECHA

M. Soledad Garcia Prado, responsable de Programes de Seguretat Química, Agència de Salut Pública de Catalunya

11.10 h

Pausa

11.20 h

Organització i competències associades a la inspecció de substàncies i mescles químiques

Albert Avellaneda Bargués, cap de la Secció de les Millors Tècniques Disponibles, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

11.35 h

Suport a les empreses davant la inspecció: el paper de les associacions

Núria Giménez, responsable d’Assumptes Tècnics, FedeQuim

11.45 h

Torn obert de preguntes

Modera: Jordi Tordera, consultor Sènior de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, ACCIÓ

11.55 h

Cloenda

Sandra Font, líder de l'equip de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, ACCIÓ