ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Actes External

dijous, 23 de novembre del 2023

De 15.00 h a 18.00 h

Gratuït

Hi ha diverses opcions per posicionar els nostres productes, solucions o serveis en licitacions públiques internacionals, tant dins com fora de l'àmbit de la Unió Europea (UE-27). No obstant això, a mesura que ens endinsem en el mercat internacional, els actors, els finançadors i els executors es multipliquen, així com les barreres, especialment per a les petites i mitjanes empreses.

La manca de recursos pot dificultar la professionalització del seguiment i la prospecció de les licitacions internacionals. Tanmateix, hi ha un procés d'aprenentatge que pot ser assumible per a totes les empreses, independentment de la seva mida. És important conèixer i treballar en aspectes clau per desenvolupar una metodologia que pugui impulsar l'empresa catalana cap a nous canals de negoci. Cal tenir present que conèixer els canals públics pot generar oportunitats de negoci també en l'espai B2B.

Per aquest motiu, et convidem a un cicle de 3 sessions de formació en Contractació Pública Internacional (CPI) que ofereixen criteri, coneixement i capacitació, cadascuna amb un enfocament específic:

Tria la teva o inscriu-te a les tres!

 

ACCIÓ t'acompanya en aquesta jornada en el marc d’activitats del projecte Enterprise Europe Network, del qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 450 organismes de suport a l’empresa en 50 països.

Estratègia empresarial / Internacionalització
Construcció sostenible i infraestructures
/ Economia circular / Energia i recursos / Salut i serveis sanitaris / Smart Cities / TIC i transformació digital

Proporcionar formació en elements clau per accedir a les licitacions públiques internacionals i fomentar la participació activa de més empreses catalanes en les licitacions internacionals.

Una institució pública, una ONG, una empresa, una consultora o una enginyeria amb interès o activitats en el món.

15.00 h

Benvinguda i introducció

Oficina tècnica de Contractació Pública Internacional d'ACCIÓ

15.15 h

Mòdul teòric fomentant la participació del públic mitjançant preguntes i compartint experiències

16.30 h

Descans, inclòs un joc per trencar el gel (icebreaking game)

17.00 h

Realització d'un treball pràctic en grups

18.00 h

Fi de la sessió

La formació combinarà la llengua catalana i anglesa.

Més informació


Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona